Veli Derny (akolyytti)

Class: Cleric
Alignment: Lawful

THAC0: 20
Move: ‘(‘) 60 / 20 run 60 tai 90 / 30 run 90 tai 120 / 40 run 120
Weapon Damage: 1d6-1
Weapon Range: 40 / 80 / 160 1d4

Level:
Xp:
Bonus/penalty: +20%
Next lvl:

AC: 3
Hitpoints: 7

STR: 8   [_ to hit&damage] -1
INT: 9   [_ languages] 0
WIS: 16   [_ save vs. spells] +2
DEX: 6   [_ AC] -1
CON: 14    [_ hp] +1
CHA: 14   [_ reaction] +1

Savingthrows:
Poison & Death ray: 11
Magic Wand: 12
Turn to stone & Paralysis: 14
Dragon breath: 16
Spells & Magic Staff: 15

Languages:

Skills & Spells:

Magic Items:

Normal Items:
(Paino [cn] ja säilytys)

Plate mail 500 päällä
Shield 100 kädessä
Warhammer 50 kädessä
Sling w. 30 stones 20 vyöllä
10 foot pole 100 selässä

Backpack 20 (400 tilaa) selässä / paino 405
Lantern +2 flasks of oil 30 + 20 backpack
Tinder box 5 backpack
Rope (50feet) 50 backpack
Large sack x 2  5×2 (mahtuu 600 /säkki) backpack
Spikes and small hammer 60 + 10 backpack
Standard rations 200 backpack

mysterious note taskussa
Waterskin 5 vyöllä
Holy symbol 1 kaulassa

Total weight: cn 1181/ ilman reppua 776 / ilman reppua ja haarniskaa 276
Encumbrance:

Other Notes:

Money & Tresure
Total value:
PP:
GP: 6
EP:
SP:
CP

Gems:

Leave a comment