sector_town_the_town_of_sectors

blogin näkemys siitä, miten kaupungin voi jakaa eri sektoreiden. Tavallaan sektoriajattelun voi viedä vielä paljon abstraktiimpaankin suuntaan, niin että vain eri alueiden yhteydet toisiinsa ovat näkyvissä.

Leave a comment