Tutkimuslaboratorio

Shahar-luolaston neljäs kerros oli ylemmistä kerroksista poiketen paljon teknologiapainotteisempi, josta kertovat vaikkapa huoneiden välillä kulkevat harmaat ilmastointikanavat. Huone 70 toimi kahden eri merkittävän taistleun näyttämönä pelaajahahmojen ensin kohdatessa hullujen tiedemiesten joukot ja myöhemmin taistellessa vapauttamaansa Jubilex-limademonilordia vastaan.

Leave a comment