Leikkaa ja liimaa

Olemme Iimun kanssa lupailleet jo vuosia kirjoittaa Taitavan Luolamestarin Oppaan kahden aikaisemmin julkaistun oppaan tueksi. Aloitteleva opas sisälsi ihan perustavan tason vinkkejä vanhan koulukunnan haastepelien pelinjohtamiseen ja Edistynyt opas puolestaan jo vähän monipuolisempia neuvoja paitsi luolastojen myös ulkoilmaseikkailuiden johtamiseen. Jos saamme vielä joskus aikaiseksi Taitavan Luolamestarin Oppaan, täytyy siinä ehdottomasti paneutua yhteen pelinjohtajien tärkeimpään taitoon: leikkaamiseen ja liimaamiseen!

Omaa kampanjaansa peluuttava pelinjohtaja kaipaa jatkuvasti materiaalia maailmansa tueksi, varsinkin vanhan koulukunnan peleissä. Koska kampanjalla on luultavasti jokin teema tai luonne, ei valmiiksi kirjoitettuja seikkailuita niin vaan voi hyödyntää niiden taustamaailmaoletusten ja muun vuoksi. Tällaisessa tapauksessa kokenut pelinjohtaja osaa poimia hyödynnettävästä seikkailuista itselleen oleelliset asiat. Samalla täytyy osata jättää pelaajien näkökulmasta turhat asiat huomioimatta ja muokata seikkailua pintatasolla omaan maailmaan sopivaksi.

Tällöin kaikki on vapaata ristaa. Pelinjohtaja voi hyödyntää vaikkapa Paizon kiitetyn Rise of the Runelordsien loppua, sijoittaa Gygaxin klassisen Temple of Elemental Evilin johonkin pelimaailmansa kolkkaan, poimia mieleisiään karttoja ja kirjoittaa niihin omia seikkailulokaatioitaan tai piirtää uusia karttoja olemassa oleville huonekuvauksille. Koska materiaalin tarve on suuri, etsii kokenut pelinjohtaja jatkuvasti hyödynnettävää. Jos kampanjoita pyörii samanaikaisesti useita, on materiaalin nälkä sitäkin suurempi!

Monesti leikkaamisessa ja liimaamisessa on kyse vain nimien ja yksityiskohtien muuttamisesta ja muusta pintatasoisesta muokkaamisesta. Siksi vanhan koulukunnan pelinjohtajat pitävät selkeästi ja lyhyesti kirjoitetuista seikkailuista, joita on helppo palotella ja hyödyntää. Muokkaaminen on osa taitavan luolamestarin työkalupakkia, eikä se tietenkään sulje pois oman luomista. Taitava luolamestari tietää että kampanjaan voi sisällyttää vaikka kuinka materiaalia, varsinkin jos pelaajat pitävät vaihtoehdoista ja oman mielen mukaan seikkailemisesta.

Jotenkin näin?
Jotenkin näin?

Leikkaaminen ja liimaaminen ei tietystikään ole roolipeleille uniikki metodi. Kaikenlainen luova työskentely pohjaa jossain väärin olemassaolevan materiaalin muokkaamiseen, eivätkä roolipelit ole poikkeus. Koska useimmat roolipelikampanjat eivät kuitenkaan pyri olemaan mitään suurta taidetta, vaan kaveripiirin rentoa yhteiseloa, ei leikkaamisen ja liimaamisen laadulla kuitenkaan ole ihan niin paljon väliä kuin jossakin muussa taiteessa. Kannattaa siis roiskia vapaasti ja yhdistellä kaikenlaista, hauskuus syntyy kokeiluista!

Itse olen esim. hyödyntänyt Steading of the Hill Giant Chiefiä, Temple of Elemental Evilia, Tomb of the Lizard Kingiä, Forge of Furya, Paizon tuotantoa sekä Dungeon Crawl Classicsin seikkailuita samassa kampanjassa. Vanhat Dungeon-lehdetkin ovat joskus ihan käteviä, ja olen niidenkin seikkailuita ripotellut sinne tänne kampanjamaailmaani. Joskus muokkaukset voivat olla hyvinkin mittavia, kun taas toiset materiaalit tulee peluutettua sellaisinaan tai yhdisteltyä kahdesta tai useammasta seikkailusta mieleinen.

Kaikkein helpointa muokkaaminen ja omaan maailman räätälöiminen tietysti on, jos kyse on paikkasidonnaisista seikkailuista. Silloin niitä voi ripotella kampajansa maailmakartalle hyvinkin vapaasti. Toki kannattaa huomioida vaikkapa se, että vaarallisimmat seikkailulokaatiot jollain tavalla viestivät haastetasostaan ja pitää huoli että seikkailut muutenkin “heijastelevat” ympäristöönsä, niin että esim. luolastossa asuvat örkit vaikuttavat myös luolaston ympäristöön.

Valmista materiaalia leikaten ja liimaten voi suhteellisen nopeasti luoda kokonaisen kampanjamaailman. Sijoittamalla maailmaan muutaman valmisluolaston tai -seikkailun ja yhdistelemällä muusta inspiraatiomaailmasta parikymmentä muuta paikkaa on paketti jo aikalailla valmis. Sitä mukaa kun kampanja etenee, syntyy tietysti tarve lisämateriaalille, joten siksi pelinjohtajalla kannattaa olla ainakin jonkinlainen yleistieto siitä, mitä ylipäänsä on julkaistu!

Leave a comment